Hoe leiding geven?

De leiderschapsvraag

Waarom zie ik de doorbraak in mijn bedrijf niet? Hoe zou ik mijn bedrijf en team moeten leiden? Zou ik visionair, dienend of actiegericht moeten zijn? Wat zal ik doen, of…, niet doen?! Wie kan ik vertrouwen? Wie zijn mijn leiderschapskandidaten?

Wij assisteren jou met de leiderschaps- methode, het plan en de tools om:

 • Krachtig te leiden met visie,
 • Jouw leiderschapsstijl aan te passen op basis van de fase waarin jouw bedrijf zich bevindt,
 • Blokkades te verwijderen,
 • Een hoog-presterende cultuur te implementeren,
 • Een hoog-presterend team te bouwen,
 • De bedrijfsprestaties te verhogen met jouw team,
 • Plezier te hebben!

De leiderschapsmethode

5-Stappen om een hoog-presterend team te bouwen

Onze unieke 5-stappenmethode is een reis van visie naar actie naar continue verbetering. Om de leider te worden die je wilt volgen. En om het beste team samen te stellen, ervoor te zorgen dat iedereen de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de relaties en transacties; als-één. Bekrachtigend leiderschap voor doorbraak!

1. Visionair
Leider kondigt de visie aan

Praat eerlijk en open met elkaar. Binnen het team wordt ongemak verwijderd en vertrouwen ontwikkeld. Spanning wordt weggehaald.

2. Verbinding
Leider dient het team

Begin elkaar en elkaars rollen te accepteren (ook al zijn deze misschien nog niet duidelijk geïdentificeerd) naarmate het vertrouwen verder wordt ontwikkeld en er samenhang ontstaat.

3. Functionele verantwoordelijkheid
Rollen en verantwoordelijk-heden verbonden door relaties

Elke persoon accepteert verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedachten, gevoelens en acties. De rol van elke persoon is helder vastgesteld. Teamleden raken met elkaar, hun afdelingen en gevoelens begaan, niet alleen die van henzelf.

4. Relactioneel
Rollen en verantwoordelijkheiden verbonden door relaties

De relatie klaart de klus. Het team is in staat om individuele, groeps- en organisatieaangelegenheden onder de loep te nemen vrij van angst of bedreiging.

5. Voortdurende verbetering

Groepen en individuen streven naar betere gedachten, gevoelens en acties als een groep en als individuen zowel binnen als buiten hun groep. Het team is hoog-presterend geworden.

Meer weten? Vraag een gratis introductiegesprek aan.

Het leiderschapsplan

Leid van visie naar actie

Als LYDIA Connect zijn wij van mening dat bedrijven moeten leiden vanuit visie. Daarom is de eerste stap in het plan ervoor te zorgen dat er een krachtige en duidelijke visie bestaat! Dan kunnen we het verder opbouwen.

Het doel is dat alle acties die in ons bedrijf worden ondernomen, aansluiten bij de visie. Wat ook betekent dat alle acties die niet in lijn zijn met de visie moeten worden geëlimineerd! De tool die hier wordt gebruikt heet VPMOSA.

 1. Visie– Wat gaat jouw bedrijf bereiken?
 2. Purpose (Doelstelling) – Waarom bestaat jouw bedrijf?
 3. Missie – Wat zet jouw bedrijf apart? Wat ben jij bereid om te doen wat niemand anders zou doen om jouw visie te vervullen?
 4. Objectives (Streefdoelen) – Stel 3-6 streefdoelen vast die je in de komende 12-18 maanden wilt behalen zodat je dichter bij je VPM – (visie, doel en missie) komt.
 5. Strategies (Strategiën) – Bepaal voor elk streefdoel 2-3 strategieën om ze te behalen.
 6. Acties – Bepaal specifieke acties noodzakelijk om elke strategie binnen de komende 12-18 maanden te beantwoorden.

Je zult merken dat wanneer je een VPMOSA aanmaakt, het in jouw bedrijf heel duidelijk wordt wat wel en niet past, wat wel en niet gedaan moet worden, zelfs wie hier moet zijn en wie niet.

Meer weten? Vraag een gratis introductiegesprek aan.

De leiderschapstools

Bekrachtig jouw team

Ons doel is om jou in staat te stellen een nieuwe leiderschapscultuur in jouw bedrijf op te bouwen voor groei, met een krachtige toename van de prestaties en gezonde relaties.

LYDIA Connect gebruikt een breed scala aan methoden en tools uit verschillende bronnen, waaronder in-house ontwikkelde tools. Voor de leiderschapselementen gebruiken we Transformational Leadership (TL) van Ford Taylor. Onze belangrijkste toolbox is gebaseerd op TL.

Waarom gebruiken we TL?

TL is voor iedereen die wil begrijpen hoe we persoonlijke, familie-, team-, organisatorische, nationale en systemische beperkingen die voorkomen dat transformatie plaatsvindt, kunnen identificeren, aanpakken en verwijderen.

Door deze beperkingen weg te nemen, kan transformatie plaatsvinden en worden gezonde, vertrouwensrelaties aangemoedigd om te groeien. Dit zal resulteren in een verbeterd moreel, verhoogde productiviteit, duurzame winstgevendheid en culturele verandering.

Wij bieden de TL-training aan met de bijbehorende toolbox die jouw team elke dag kan gebruiken, klik op “TL-training” voor meer info.

LYDIA Connect maakt deel uit van het internationaal gecertificeerde TL-trainersteam en heeft een volledige licentie om consultancydiensten te leveren.

TL is een unieke training met 44 tools die makkelijk, praktisch en kant-en-klaar toe te passen zijn.

Deze praktische tools bestrijken een breed scala aan leiderschapskwesties. De leiderschapsthema’s zijn zorgvuldig geselecteerd en samengesteld na jaren van praktisch onderzoek in verschillende bedrijfsomgevingen in verschillende landen, vaak in turnaround-scenario’s. De onderwerpen zijn herkenbaar en maken deel uit van de dagelijkse praktijk binnen veel (zakelijke) organisaties.

LYDIA Connect maakt deel uit van het internationaal gecertificeerde TL-trainersteam en heeft een volledige licentie om consultancydiensten te leveren.

TL is door SHRM (Society for Human Resource Management) erkend als officieel opleidingsprogramma.

Meer weten? Vraag een gratis introductiegesprek aan.