Klachten

Klachtenprocedure

LYDIA Connect organiseert ieder jaar trainingen en coachingssessies. Door de jaren heen hebben we ervaring opgebouwd en we streven ernaar om ons werk naar tevredenheid van onze deelnemers uit te voeren. Echter, het is mogelijk dat een deelnemer een klacht heeft over een gevolgde training, coaching sessie of procedure.

Je kunt LYDIA Connect per telefoon of per e-mail van een klacht op de hoogte stellen.

Als je per telefoon je klacht kenbaar wil maken, kun je contact opnemen met Monique Fahner, via +31 6 28625614.

Als je jouw klacht per e-mail wilt kenbaar maken, neem dan contact op met Monique Fahner, via monique@lydiaconnect.com, met de volgende informatie in de e-mail:

  • Je naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de training of coaching sessie waar je een klacht over hebt.
  • Omschrijving van de klacht.

Procedure

Binnen een week na het indienen van de klacht, krijg je een ontvangstbevestiging. Binnen drie weken na het indienen van de klacht een bericht met de afhandeling en wie het in behandeling heeft genomen.

Bewaring

Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld, vastgelegd en voor een periode van drie jaar bewaard.